SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik, Mustamäe tee 55A, 10621 Tallinn

Tel: +372-6405570,  info@entc.ee 
Reg. nr.90008421, Tegevusluba nr. L02585
E-R  9:00 - 17:00

https://digi.entc.ee

Trüki

TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI

SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik kasutab tasuliste teenuste hinnakirjana  Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetuelu. Välja arvatud koodid 3002, 3004, 3035, 7620-7625, 3039, 3076.

Kehtiv hinnakiri asub https://www.riigiteataja.ee/akt/121032018005

Teenuse nimetus

Teenuse hind

Visiiditasu (kõik vastuvõtud)

5,00 €

Teenustasu etteteatamata mitte ilmumise eest 

35,00 €

Muud teenustasud

10,00 €

Kõrvaninakurguarsti vastuvõtt/konsultatsioon

35,00 €

Eriarsti vastuvõtt/konsultatsioon

60,00 €

Logopeedi vastuvõtt/konsultatsioon

40,00 €

Logopeediline teraapia

35,00 €

Logopeediline hääleanalüüs või neelamisuuring

65,00 €

Dokumentide vormistamine

20,00 €

Kuulmisnõustaja vastuvõtt/konsultatsioon

15,00 €

Kuulmisnõustaja vastuvõtt/kuuldeaparaadi seadistamine

10,00 €

Telefonikonsultatsioon, arsti hinnang uuringule

15,00 €

Päevaravi voodipäev kell 9.00 - 17.00 (alates 1h)

105,00 €

Päevaravi voodipäev

200,00 €

Privaatpalat

100,00 €