Tasulised teenused

Sa Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinikus kehtib hinnakirjana Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu ja piirhinnad, välja arvatud §10 ja §13.

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu-Riigi Teataja

Toode/teenusHind
Arsti vastuvõtt (20 minutit)75 €
Arsti vastuvõtt (30 minutit)100 €
Logopeedi vastuvõtt60 €
Logopeedi teraapia50 €
Kuulmisnõustaja/õe vastuvõtt 30 €
Dokumentide, tõendite koostamine60 €
Arsti kaugvastuvõtt (korduv)50 €
Logopeedi kaugvastuvõtt50 €
Kuulmisnõustaja/õe kaugvastuvõtt (korduv)20 €
Mitteilmumine tasuline vastuvõtt75 €
Teenused päevaravis100 €
Päevakirurgia200 €

* – Raviarstil on õigus muuta teenuse maksumust +/- 20%

* – Lepingu rikkumine (VÕS § 761), Kokku lepitud ajal teenusest loobumisest teatamata jätmise korral kuulub tasumisele teenuse maksumus.