Tasulised teenused

Sa Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinikus kehtib hinnakirjana Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu ja piirhinnad, välja arvatud §10 ja §1

https://www.riigiteataja.ee/akt/127032024012

Toode/teenusHind
Arsti vastuvõtt (20 minutit)150 €
Arsti vastuvõtt (20-60 minutit)200 €
Kuulmisnõustaja/õe vastuvõtt 45 €
Dokumentide, tõendite koostamine60 €
Arsti kaugvastuvõtt (korduv)50 €
Kuulmisnõustaja/õe kaugvastuvõtt (korduv)20 €
Mitteilmumine tasuline vastuvõtt150 €
Mitteilmumine tasuline vastuvõtt õde45 €
Päevakirurgia500 €
Teenused päevaravis300 €

* – Lepingu rikkumine (VÕS § 761), Kokku lepitud ajal teenusest loobumisest teatamata jätmise korral kuulub tasumisele teenuse maksumus.