Visiiditasu info

SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik on Eesti Haigekassa ambulatoorse ja päevaravi eriarstiabi lepingupartner kõrva-nina-kurguhaiguste erialal. Teenustasu, mis on visiiditasu, tasutakse Eesti Haigekassaga sõlmitud Ravi rahastamise lepingu tingimustel. Teenused, mis ei kuulu Eesti Haigekassa poolt tasustatavate tervishoiuteenuste loetellu või ei ole hõlmatud Eesti Haigekassaga sõlmitud Ravi rahastamise lepinguga on tasulised teenused.

Visiiditasu

  • Arsti saatekirjaga, plaanilises järjekorras vastuvõtule pöördumisel on igakordne visiiditasu 5 EUR.
  • Visiiditasu ei kehti alla 2 aastastele patsientidele, rasedatele ja kõrva-nina-kurguarsti saatekirjaga patsientidele.

Vt teenustasud Eesti Haigekassa lehel

Vastuvõtule või muule teenusele mittetulemisest palume teavitada vähemalt 24h (1tööpäev) enne broneeritud aega, telefoni teel 6405570 või info@entc.ee. Haigekassa poolt tasu maksmise kohustusega teenusele põhjuseta mitteilmumisel loeme teenuse osutatuks ning tasu maksmise kohustus on patsiendil.

Vt tasulised teenused