Vastuvõtule pöördumine

Vastuvõtule pöördumiseks on vaja  eelnevalt broneerida aeg arsti vastuvõtule.

Seda saate teha telefonil 6405570 või digiregistratuuris aadressil www.digilugu.ee. Aja saate broneerida ka kliinikus esmaspäevast reedeni kell 8-18.

Registreerimiseks on vajalik:

  • patsiendi isikukood, ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ja e-posti aadress.
  • tervishoiuteenuse osutamise näidustus.
  • korrektselt vormistatud digisaatekiri.
  • Pabersaatekirja korral saatekirja number, suunava arsti kontaktandmed ja saatekirja väljastamise kuupäev.
  • Haigekassa poolt tasustatud vastuvõtul peab kehtima ravikindlustus.

Vastuvõtule pöördumisel palume kaasa võtta isikuttõendav dokument, saatekiri ja visiiditasu.

Mittekindlustatud, saatekirjata, haigekassa lepingutest kiiremat teenindust soovivatel patsientidel peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Teenuste eest makstakse vastavalt tasuliste teenuste hinnakirjale.

Visiiditasu saab tasuda nii sularahas kui kaardiga (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro).

Kui Te ei saa kokkulepitud ajal kohale tulla, palun teatage sellest meid vähemalt 24h (1 tööpäev) ette.

10 minutilisel hilinemisel Teie vastuvõtt tühistatakse.

Kui Te ei teavita mitte tulemisest või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal kohale või hilinete vastuvõtule rohkem kui 10 minutit, esitab kliinik Teile arve vastavalt kliiniku hinnakirjale.

Plaanilise ravijärjekorra pidamise reeglid (PRPR)
Detsember, 2022

• PRPR on Eesti Haigekassaga sõlmitud Ravi rahastamise lepingu tingimus.

• Patsiendile tasuta ehk Haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenuseid osutatakse PRPR lähtuvalt.

• Ravijärjekorda registreeritud patsiendile osutatakse tervishoiuteenuseid minimaalse aja jooksul ning samadel tingimustel.

• Ravijärjekorrast ette ostmine ei ole võimalik.

• Väljaspool ravijärjekorda osutatakse vältimatut abi, mis on tervishoiuteenus, mille edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse.

• Ravijärjekorra pikkus sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ning arvestab patsiendi terviseseisundi halvenemise riski.

• Ravijärjekorda registreerimine toimub ainult saatekirja või arsti määratletud meditsiinilise näidustuse alusel.

• Plaanilisest ravi järjekorrast ettetoomise vajaduse otsustab Kliiniku raviarst vastuvõtu ajal terviseandmete alusel või arst-konsultant, suunava arsti saatekirja või e-konsultatsiooniga edastatud andmete alusel.

• Ravijärjekorra tüübid; 1) ambulatoorne järjekord, 2) päevakirurgia operatsioonide järjekord.

• Ravi järjekorda registreerimine toimub tööpäeviti kell 8.00-18.00 registratuuris kohapeal, kell 9.00-17.00 telefoni teel või ööpäevaringselt veebiregistratuuris.

• Plaanilise ravi järjekorda registreeritakse sõltumata järjekorra pikkusest.

• Järjekorda registreerimisel lepitakse kokku tervishoiuteenuse osutamise aeg, koht ning tervishoiuteenust osutav arst.

• Juhul, kui plaanilise ravi järjekord ületab 4 kuud, teavitatakse tervishoiuteenuse osutamise orienteeruv aeg.

• Juhul, kui patsient ei registreeri end tervishoiu teenuse osutamisele 1 nädala jooksul peale ravi järjekorra saabumise teate saabumist, tühistatakse patsiendi ravijärjekord.

• Plaanilist ravi järjekorda peab ja vastutab reeglite täitmise eest järjekorra pidaja.

• Jooksvat informatsiooni ravi järjekorra kohta saab järjekorra pidajalt tööpäeviti kell 9.00-15.00 telefonil teel (tel.6405570) või e-kirjaga (info@entc.ee)